Xia Yeliang discusses Vice President of the People’s Republic of China, Li Yuanchao on Bowen Press

Featuring Xia Yeliang