Patrick Basham discusses President Obama’s European tour on BBC Radio