Doug Bandow discusses Syria on KNSI’s The Jason Lewis Show