Lanny Ebenstein discusses his new book on Milton Friedman on FBN’s Lou Dobbs Tonight

Featuring Lanny Ebenstein