Mao Yushi Receives 2012 Milton Friedman Prize

Featuring Mao Yushi